Sovittelu

Kiinteistöyhdistys tarjoaa sovittelua, jossa jäsenelle ja tämän vastapuolelle järjestetään mahdollisuus neuvotella vapaaehtoisesti ja luottamuksellisesti riidan sovinnollisesta ratkaisusta. Sovittelu tapahtuu sovintomenettelysääntöjen mukaan Kiinteistöyhdistyksen puolueettoman sovittelijan avustuksella.

Sovittelu sopii erityisesti taloyhtiön ja sen osakkaan välisiin riitoihin. Sovittelussa voidaan löytää ratkaisu esimerkiksi riitaan kunnossapitovastuun jakautumisesta taloyhtiön ja osakkaan välillä. Sovittelussa voidaan käsitellä myös taloyhtiön ja urakoitsijan välinen erimielisyys tai taloyhtiön ja kiinteistöpalveluyrityksen riita.

Sovittelija avustaa

Sovittelija avustaa riidan osapuolia sovintoratkaisun löytämisessä, mutta hän ei voi antaa osapuolia sitovia määräyksiä tai ratkaisuja. Sovittelijan tehtäviin ei myöskään kuulu oikeudellisten neuvojen antaminen osapuolille.

Edullisempi ja nopeampi ratkaisu

Sovittelussa voidaan saada riitaan osapuolten käytännön intressejä palveleva ratkaisu. Se voi olla myös sellainen, johon tuomioistuin ei voisi osapuolia velvoittaa. Sovintomenettely on tuomioistuinmenettelyä edullisempi ja nopeampi vaihtoehto ja sen avulla voidaan turvata osapuolten tärkeiden henkilö- ja liikesuhteiden jatkuvuus.

Start typing and press Enter to search