Yhdistyksen varsinainen kokous

 In Ajankohtaista

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n varsinainen kokous
Maanantai 12.3.2018 klo 17.00
Jyväskylän kaupunginkirjasto, Minnansali, Vapaudenkatu 39–41, Jyväskylä.

Ilmoittautuminen, valtakirjojen tarkastus ja kahvitarjoilu klo 15.30 alkaen.
Kokouksessa käsitellään sääntöjen 10 §:n määräämät asiat.

Kokousjärjestelyjä varten pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta viimeistään 5.3.2018 mennessä  tästä linkistä, puhelimitse 045 208 6560 tai sähköpostilla toimisto@k-sky.fi

Kokoukseen voi osallistua yhdistyksen jäsentalon edustajana henkilö, jolla on
A) taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukainen nimenkirjoitusoikeus
tai
B) taloyhtiön hallituksen valtuutus (”valtakirja”), joka osoitetaan hallituksen kokouksen pöytäkirjan otteella.

Valtakirjat voi toimittaa tarkastettavaksi myös ennakkoon viimeistään 8.3.2018 Kiinteistöyhdistyksen toimistolle, osoite Sepänkatu 4 C, 40100 Jyväskylä (sisäänkäynti Yrjönkadun puolelta).

Ennakkoilmoittautuminen ei ole edellytys kokoukseen osallistumiselle.

Tervetuloa!

Ehdotukset Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n hallituksen jäseniksi

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n varsinaisessa kokouksessa 12.3.2018 valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle.

Yhdistyksen hallitus on asettanut toimikunnan valmistelemaan hallituksen jäsenten valintaa. Toimikunnan tehtävänä on tiedottaa äänioikeutetuille jäsenille mahdollisuudesta tehdä ehdotuksia hallituksen jäseniksi. Toimikunta myös vastaanottaa ehdotukset jäsenistä ja valmistelee yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle esityksen hallituksen jäseniksi.

Äänioikeutetuilla jäsenillä on mahdollisuus tehdä vaalitoimikunnalle ehdotuksensa hallituksen jäseniksi. Suostumuksensa antaneen ehdokkaan tiedot on toimitettava yhdistykselle kirjallisesti viimeistään 19.2.2018 mennessä joko postitse osoitteeseen Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry, Sepänkatu 4 C, 40100 Jyväskylä, tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto@k-sky.fi

Ehdotuksessa ilmoitetaan seuraavat tiedot:

  • Ehdottajasta: jäsentaloyhtiön nimi, yhteystiedot ja ehdokkaan valinneen hallituksen kokouksen päivämäärä.
  • Ehdokkaasta: nimi, syntymäaika, ammatti, koulutus, työpaikka, luottamustehtävät kiinteistöalalla ja muualla.

Keski-Suomen Kiinteistöyhdistys ry:n hallitukseen kuuluu varsinaisen kokouksen päättämä määrä jäseniä, kuitenkin vähintään 8 ja enintään 16 jäsentä sekä vähintään 2 ja enintään 4 varajäsentä. Hallituksessa on tällä hetkellä 12 jäsentä ja kaksi varajäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan ja erovuorossa on kumpanakin vuonna puolet jäsenistä. Hallitukseen ei voida valita henkilöä, joka valintahetkellä on jo täyttänyt 67 vuotta.

Hallituksen erovuoroiset jäsenet ovat Jussila Paavo, Kallio Atro, Kuoppala Tero, Laitinen Tarja, Tervo Kalervo ja Vihinen Matti sekä varajäsen Lukkarinen Maritta.

Start typing and press Enter to search